Vrácení zboží v zákonné lhůtě, zakoupené v elektronickém obchodě elektro teichmanovi.cz

VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14. DENNÍ LHŮTĚ STRUČNÝ PŘEHLED

  • od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů
  • lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží
  • končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den
  • odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty
  • rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve 14denní lhůtě. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče
  • zboží nemusí být ve 14denní lhůtě vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu
  • ve 14denní lhůtě je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží
  • peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno)

VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14. DENNÍ LHŮTĚ
 
U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

V případě vrácení zboží v zákonné lhůtě a následném ukončení kupní smlouvy je každý z účastníků dle §457 Občanského zákoníku povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal. Platí to i pro dárky a příbaly, které jsou poskytovány ke zboží zdarma a musí tudíž být vráceny spolu se zbožím.
 

Doporučujeme vrátit zboží v nepoškozeném obalu

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má elektronický obchod www.teichmanovi.cz právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení a je třeba myslet na náklady, které bude mít elektronický obchod www.teichmanovi.cz s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Nejlepší možností je zaslání odstoupení od kupní smlouvy a nákupního dokladu, který jste obdrželi na email elektro@teichmanovi.cz, nebo poštou na adresu:

Elektro Teichmanovi
Rooseveltova 1428
Dvůr Králové nad Labem
54401
Tel. 499 62 14 01 

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.